Home/Privacybeleid
Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid

We doen er alles aan om uw privacy te beschermen.

Welkom op de websites van QRP INTERNATIONAL. We stellen uw interesse zeer op prijs.

We hebben een wettelijke plicht om de privacy te beschermen van alle persoonlijke en zakelijke gegevens die van u zijn verkregen terwijl u deze website gebruikt. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we van u kunnen verzamelen en de doeleinden waarvoor deze informatie zal worden gebruikt. Door deze website te gebruiken, stemt u in met wat er in dit beleid wordt beschreven.

Deze website verzamelt alleen persoonlijke en zakelijke gegevens van u met uw toestemming, bijvoorbeeld als u zich registreert voor een evenement of een formulier invult. Er worden geen persoonlijke of zakelijke gegevens van u verzameld zonder dat u hiervan op de hoogte bent.

Alle niet-openbare persoonlijke informatie die u via onze sites verstrekt, wordt uitsluitend gebruikt voor het doel dat wordt vermeld op de pagina waar deze data wordt verzameld.

QRP zal deze informatie niet verkopen, in licentie geven, verzenden of openbaar maken buiten QRP Group en zijn gelieerde bedrijven, tenzij uitdrukkelijk door u geautoriseerd. In alle gevallen zullen we de informatie openbaar maken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en zullen we van de ontvanger eisen dat deze de informatie beschermt en deze alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

Met “persoonlijke informatie” bedoelen we gegevens die uniek zijn voor een persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Van tijd tot tijd kunnen we op onze sites persoonlijke informatie van u vragen om het gevraagde materiaal aan u te bezorgen, uw vragen te beantwoorden of een product of dienst te leveren.

We verzamelen persoonlijke informatie van u door het gebruik van formulieren, die mogelijk op papier of op onze websites staan, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt om onze nieuwsbrieven te ontvangen, u registreert voor informatie of een aankoop doet.

We verzamelen ook persoonlijke informatie van u wanneer u om welke reden dan ook met ons communiceert, inclusief per e-mail, post of telefoon, en wanneer u van onze diensten gebruik maakt.

Als u ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, geeft u ons expliciet uw toestemming om die informatie te gebruiken zoals nodig is om u de dienst te verlenen.

Sitebeheerder 

De gegevensbeheerder is de sitebeheerder, Jacobus Theodorus Groot, die bereikbaar is via het volgende e-mailadres: privacy@qrpinternational.com

Wettelijke basis sitebeheer

Deze site behandelt gegevens die voornamelijk zijn gebaseerd op toestemming van de gebruiker. De toestemming wordt gegeven door de banner onderaan de pagina (cookie policy).

Het verstrekken van gegevens en dus toestemming voor het verzamelen en verwerken van gegevens is optioneel, de gebruiker kan toestemming weigeren en kan de reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken (via de banner onderaan de pagina of schrijven naar privacy@qrpinternational.com). Het weigeren van toestemming kan het echter onmogelijk maken om bepaalde diensten aan te bieden en de browse-ervaring op de site zou in gevaar komen.

De gegevens voor site-beveiliging en voor het voorkomen van misbruik en SPAM, evenals de gegevens voor de analyse van dataverkeer (statistiek) in geaggregeerde vorm, worden behandeld op basis van het gerechtvaardigde belang van de gegevensbeheerder voor de bescherming van de site en van de gebruikers zelf. In dergelijke gevallen heeft de gebruiker altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens (zie paragraaf Gebruikersrechten)

Doel van het verwerken van data

De verwerking van door de site verzamelde gegevens is, naast de gerelateerde doeleinden, instrumenteel en noodzakelijk voor de levering van de dienst, gericht op de volgende doeleinden:

 • Statistiek (analyse): Verzameling van gegevens en informatie in een uitsluitend geaggregeerde en anonieme vorm om de correcte werking van de site te verifiëren. Geen van deze informatie is gerelateerd aan de fysieke gebruiker van de site en staat op geen enkele manier identificatie toe. Er is geen toestemming vereist.
 • Veiligheid: Verzameling van gegevens en informatie om de veiligheid van de site (spamfilters, firewalls, virusdetectie) en gebruikers te beschermen en om fraude of misbruik van de website te voorkomen of aan het licht te brengen. De gegevens worden automatisch geregistreerd en kunnen ook persoonlijke gegevens (IP-adres) bevatten die, in overeenstemming met de geldende wetten ter zake, kunnen worden gebruikt om pogingen om de site te beschadigen of schade toe te brengen aan andere gebruikers, of in ieder geval schadelijk, te blokkeren. Deze gegevens worden nooit gebruikt om de gebruiker te identificeren of te profileren en worden periodiek verwijderd. Er is geen toestemming vereist.
 • Nevenwerkzaamheden: De gegevens doorgeven aan derden die functies uitvoeren die nodig of instrumenteel zijn voor de werking van de dienst (bijv. Commentaar boxen), en om derden toe te staan ​​technische, logistieke en andere activiteiten namens ons uit te voeren. De leveranciers hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die nodig zijn om hun taken uit te voeren, en verbinden zich ertoe de gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken en zijn verplicht de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de huidige regelgeving.
 • Levering van trainings- en certificeringsdiensten: De informatie die we met betrekking tot u verzamelen en opslaan, wordt voornamelijk gebruikt om ons in staat te stellen onze diensten aan u te leveren. Daarnaast kunnen we de informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:
  • Om u informatie te verstrekken die u bij ons aanvraagt.
  • Om op uw correspondentie te reageren, zodat we op een efficiënte en effectieve manier op uw vragen en verzoeken kunnen reageren;
  • Om informatie te verstrekken over andere QRP-producten en -diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn, in overeenstemming met uw communicatievoorkeuren;
  • Om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen;

QRP International biedt trainings- en certificeringsdiensten. We kunnen uw persoonlijke gegevens (inclusief naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) verzamelen om training en certificeringen te geven.

Sommige van onze trainings- en certificeringsdiensten worden aangeboden in samenwerking met andere organisaties die trainingsplatforms en examenservices bieden. We kunnen uw Persoonsgegevens delen met die trainingsplatforms en examendiensten voor zover nodig om uw trainings- en certificeringsdiensten te bieden. We eisen van partners dat ze de gegevensbeschermingswet naleven, maar we zijn niet rechtstreeks verantwoordelijk voor hun privacy praktijken. Raadpleeg het privacybeleid van de partners voor informatie over deze praktijken.

Als u wilt dat wij uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, krijgt u de mogelijkheid om u hiervoor aan te melden wanneer u uw gegevens aan ons verstrekt.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt QRP?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Naam en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, deelname-gegevens (van evenementen, online abonnementen en / of meetings),

Het afhandelen van uw bestelling

Wij gebruiken uw persoonsgegevens bij het afhandelen van uw bestelling. Hiervoor gebruiken wij uw factuurgegevens, naam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres. We hebben hier een gerechtvaardigd belang bij. We bewaren deze gegevens totdat uw bestelling is afgerond.

Verzamelde gegevens

Deze site verzamelt gebruikersgegevens op twee manieren.

 • Gegevens verzameld op een geautomatiseerde manier: tijdens het browsen van gebruikers kan de volgende informatie worden verzameld en opgeslagen in de logbestanden van de server (hosting) van de site:
  • internet protocol address (IP);
  • browsertype;
  • parameters van het apparaat dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de site;
  • naam van de internet service provider (ISP);
  • datum en tijd van bezoek;
  • webpagina van de herkomst van de bezoeker (verwijzing) en verlaten;
  • mogelijk het aantal klikken.

Deze gegevens worden uitsluitend in geaggregeerde vorm gebruikt voor statistische en analysedoeleinden. Het IP-adres wordt uitsluitend gebruikt voor veiligheidsdoeleinden en er wordt geen kruisverwijzing naar gemaakt met andere gegevens.

 • Gegevens vrijwillig verstrekt: De site kan andere gegevens verzamelen in geval van vrijwillig gebruik van diensten door gebruikers, zoals opmerkingen, communicatiediensten (contactformulieren, opmerkingenveld), en zal uitsluitend worden gebruikt voor het leveren van de gevraagde dienst.

Bewaartermijn van gegevens

De gegevens die door de site tijdens de werking worden verzameld, worden bewaard voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de gespecificeerde activiteiten uit te voeren. Na het verstrijken worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd, tenzij er verdere doeleinden zijn voor het bewaren ervan.

De gegevens (IP-adres) die worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden van de site (het blokkeren van pogingen om de site te beschadigen), worden 30 dagen bewaard.

De gegevens voor analysedoeleinden (statistieken) worden geaggregeerd en 24 maanden bewaard.

QRP International bewaart uw Persoonsgegevens als volgt:

 • Communicatie: Persoonsgegevens worden bewaard zolang u uw toestemming niet intrekt;
 • Evenement registratie: tot 10 jaar na het evenement;
 • Informatie, vragen en diensten: gedurende 10 jaar, tenzij u uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens eerder intrekt;

Overdracht van verzamelde gegevens aan derden

De gegevens die door de site worden verzameld, worden over het algemeen niet aan derden verstrekt, behalve in specifieke gevallen: legitieme verzoeken van de gerechtelijke autoriteit en alleen in de gevallen voorzien door de wet; als het nodig is voor de levering van een specifieke dienst waarom de gebruiker vraagt; voor het uitvoeren van beveiligingscontroles of site-optimalisatie.

We verkopen uw Persoonsgegevens nooit en geven deze nooit voor marketingdoeleinden aan derden door

We kunnen persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken in de volgende omstandigheden:

 • als we uw toestemming hiervoor hebben verkregen
 • als onderdeel van de Trainingsdiensten, waaronder:
  • delen met trainingsplatform voor toegang tot online trainingsdiensten
 • als onderdeel van de certificeringsdiensten, waaronder:
  • delen met het exameninstituut waar u uw examen moet afleggen

Gegevensoverdracht naar landen buiten de EU

Deze site kan een deel van de verzamelde gegevens delen met diensten buiten de Europese Unie met Google, via de Google Analytics-service. De doorgifte is toegestaan op basis van specifieke beslissingen van de Europese Unie en de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens, beslissing 1250/2016 (Privacy Shield – hier de informatiepagina van de Italiaanse DPA), waarvoor geen verdere toestemming vereist is. De hierboven genoemde bedrijven garanderen dat ze zich houden aan het Privacy Shield.

Veiligheidsmaatregelen

We behandelen gebruikersgegevens op een wettige en correcte manier en nemen passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van gegevens te voorkomen. We doen er alles aan om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer ze worden verzonden, met behulp van Secure Sockets Layer (SSL) -software, die informatie tijdens het verzenden versleutelt. De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van IT- en / of telematicatoepassingen, met organisatorische methoden en logica die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar hebben ze in sommige gevallen toegang tot de gegevens categorieën van functionarissen die betrokken zijn bij de organisatie van de site of externe onderwerpen (zoals externe technische dienstverleners, hostingproviders).

Inzien en wijziging van uw gegevens

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het volgende recht:

 • Geïnformeerd worden over welke persoonsgegevens we hebben en waarvoor we deze gebruiken;
 • Inzage van de persoonsgegevens die wij van u bewaren;
 • Onjuiste gegevens laten corrigeren;
 • Verzoek om verouderde persoonsgegevens te verwijderen;
 • Uw toestemming intrekken;
 • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik;
 • Om een klacht in te dienen bij hun lokale autoriteit voor gegevensbescherming: Autoriteit Persoonsgegevens

Houd er rekening mee dat u altijd duidelijk maakt wie u bent, zodat we kunnen verzekeren dat we de gegevens niet van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Updates

Dit privacybeleid is bijgewerkt op 30 maart 2024.

Beheer van uw persoonlijke gegevens

Als u heeft ingestemd met het ontvangen van berichten van ons of momenteel materiaal ontvangt met betrekking tot producten of diensten, kunt u ons op elk moment vragen om te stoppen met het verzenden van dergelijk materiaal door contact met ons op te nemen.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden zonder uw medeweten en toestemming.

U kunt details opvragen van persoonlijke informatie die we over u hebben. Aarzel niet om contact met ons op te nemen via het contactformulier op www.qrpinternational.nl/contacteer-ons/ of stuur een e-mail naar privacy@qrpinternational.com

QRP BE BVBA
Marcel Broodthaersplein 8
1060 Sint-Gillis, Brussel
Belgie

Als u van mening bent dat enige informatie die we over u hebben onjuist of onvolledig is, schrijf of e-mail ons dan zo snel mogelijk op het bovenstaande adres. We zullen alle informatie die onjuist blijkt te zijn, onmiddellijk corrigeren.

Copyright

Tenzij anders aangegeven, is al het materiaal op deze website, inclusief maar niet beperkt tot foto’s, afbeeldingen, illustraties, teksten, videoclips en audioclips, beschermd door copyright, handelsmerken en / of andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van of gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaren, door QRP.

Deze website is in zijn geheel beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten voorbehouden.

De inhoud van de website mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd op andere websites, mailinglijsten, nieuwsbrieven, retail tijdschriften en / of cd’s zonder de voorafgaande toestemming van QRP, ongeacht of deze reproductie met winstoogmerk is of niet. Autorisatie moet schriftelijk via e-mail worden aangevraagd en mag pas als verleend worden beschouwd nadat de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gegevensbeheerder van QRP is ontvangen. Het nalaten van de genoemde Gegevensbeheerder om te reageren op een verzoek om toestemming mag in geen geval worden geïnterpreteerd als het verlenen van stilzwijgende toestemming. Alle graphics, lay-outs en implementatiecodes op de website www.qrpinternational.nl zijn het exclusieve eigendom van e-one, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het ontwerp van deze website.

Elke reproductie, publicatie, distributie, annulering, wijziging, verkoop of deelname aan de verkoop van deze site en / of enig materiaal op deze site is strikt verboden.

QRP BE BVBA
Marcel Broodthaersplein 8
1060 Sint-Gillis – Bruxelles
E-mailadres: belgium@qrpinternational.com
BTW-nummer: BE 0717824249

BANKREKENING
BANKNAAM ING België NV / SA
IBAN BE03 3631 8147 2084
BIC BBRUBEBB
IN NAAM VAN QRP BE BVBAGo to Top